GÖREVE BAŞLAMADAN ÖNCE DOĞUM YAPAN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENE ÜCRETSİZ İZİN VERİLİR Mİ?

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 9. maddesine göre, yeni atanan ve göreve başlamadan önce doğum yapan sözleşmeli öğretmene ücretsiz izin verilmesi mümkündür. "Görevde iken doğum yapmış öğretmene, ücretsiz izin verilir" şeklindeki uygulamalar doğru değildir.
18 Ekim 2019 07:26

SORU: Yeni atanan ve göreve başlamadan önce doğum yapan sözleşmeli öğretmen ücretsiz izne ayrılabilir mi? İlçe milli eğitim müdürlüğü yönetmelikte sadece görevdeyken doğum yapan sözleşmeli öğretmene ücretsiz izin verilebilir yazdığı için, göreve başlamadan önce doğum yapan öğretmene izin vermiyor. Bu konuda bilgi almak istiyoruz.

CEVAP:Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin "izinler" başlıklı 24. maddesi aşağıdaki şekildedir.

"Madde 24 - (1) Sözleşmeli öğretmenler yarıyıl ve yaz tatillerinde izinli sayılır. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında ayrıca yıllık izin verilmez.

(2) Sözleşmeli öğretmenlerin hastalık ve mazeret izinleri, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirlendiği şekilde verilir."

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın 9. maddesinin 3. fıkrası aşağıdaki şekildedir.

"Sözleşmeli kadın personele, doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile ücretli doğum izni verilir. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde, sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporu ile belgeleyen sözleşmeli kadın personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, sözleşmeli kadın personelin isteği halinde doğum öncesi fiilen çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası izin süresine ilave edilir. Doğum izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile doğum izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası izne ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında doğum izni kullanırken annenin ölümü halinde, isteği üzerine sözleşmeli personel olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir. Doğum izni sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ilgilinin ücretinden düşülür."

DEĞERLENDİRME

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın 9. maddesinin 3. fıkrası emredici mahiyettedir.

Sözleşmeli öğretmen olarak göreve başladığınız anda ilk mesai gününüzde söz konusu haktan yararlandırılmanız gerekir. Aksi görüşte olanların mevzuatta dayanak göstermesi gerekir.

MEMURLAR.NET

EĞİTİM BÜLTENİ SAYFASINI
SON EKLENENLER