20 KASIM 2019 TARİHLİ VE 30954 SAYILI RESMİ GAZETE YAYIMLANDI

20 Kasım 2019 Tarihli ve 30954 Sayılı Resmi Gazete Yayımlandı
20 Kasım 2019 08:04

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Hız İhlal Tespit Donanımları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Abdullah Gül Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Gümüşhane Üniversitesi Çift Ana Dal Lisans ve Yan Dal Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 308)

–– Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (No: 2019/54)

KURUL KARARLARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 14/11/2019 Tarihli ve 8662 Sayılı Kararı

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 14/11/2019 Tarihli ve 8663 Sayılı Kararı

–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 15/11/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/257],[01/263],[01/264],[01/265] ve[01/266] Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

egitimbulteni.com
Bu haberin tüm hakları egitimbulteni.com'a aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

EĞİTİM BÜLTENİ SAYFASINI
SON EKLENENLER