19 KASIM 2019 TARİHLİ VE 30953 SAYILI RESMİ GAZETE YAYIMLANDI

19 Kasım 2019 Tarihli ve 30953 Sayılı Resmi Gazete Yayımlandı
19 Kasım 2019 09:39

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği

–– Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik

–– Erzincan Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sinop Üniversitesi Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 19/9/2019 Tarihli ve E: 2019/48, K: 2019/74 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2018/150, K: 2019/79 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/10/2019 Tarihli ve 2016/2884 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

egitimbulteni.com
Bu haberin tüm hakları egitimbulteni.com'a aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

EĞİTİM BÜLTENİ SAYFASINI
SON EKLENENLER