18 EKİM 2019 TARİHLİ VE 30922 SAYILI RESMİ GAZETE YAYIMLANDI

18 Ekim 2019 Tarihli ve 30922 Sayılı Resmi Gazete Yayımlandı
18 Ekim 2019 06:49

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 47)

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1665)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2019/347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354)

YÖNETMELİKLER

–– Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

–– Mevzuat Çalışma Komisyonları Hakkında Yönetmelik

–– Nükleer Düzenleme Uzmanlığı Yönetmeliği

–– Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

GENELGE

–– 2017/21 Sayılı Genelge ile İlgili 2019/23 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

İLKE KARARLARI

–– Birinci Sınıfa Ayrılan ve Birinci Sınıf Olan Hâkim ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı

–– Hâkim ve Savcıların Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

egitimbulteni.com
Bu haberin tüm hakları egitimbulteni.com'a aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

EĞİTİM BÜLTENİ SAYFASINI
SON EKLENENLER