15 yıllık deneyim şartına mucize olmazsa ancak 1 kişi başvurabilir

Gazi Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi alım ilanında 15 yıllık tecrübe arandı.  
04 Ağustos 2021 08:34

Öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına başvuru şartlarını düzenleyen "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 6 ncı maddesinin 6 ncı fıkrasında "İlanlarda, alanında tecrübe sahibi olmak şartının, hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait olduğu, belirli bir adayı tanımlamayacak şekilde belirtilir." düzenlemesi yer almaktadır.

Maalesef yükseköğretim mevzuatımızda yer alan düzenlemeler genellikle "açık kapı" bırakacak şekilde yazıldığından, fırsatını bulan üniversiteler bunu çok iyi kullanmaktadır. Mezkür yönetmelik hükmünde tecrübenin doğrudan bir adayı tarif etmemesi istenirken bunun alt ve üst sınırlarının yazılması da suiistimalleri en az seviyeye indirebilirdi.

Durum böyle olunca Gazi Üniversitesi tarafından geçtiğimiz günlerde ilan edilen Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az 15 yıllık çalışma deneyimi istenmiştir.

Öğretim görevlilerinin uygulama alanında görev aldığı ve uzmanlık alanlarına göre ders verdikleri düşünüldüğünde, mesleki tecrübe oldukça önem arz eden bir durumdur. Ancak, üniversiteler bu duruma dikkat etmekle birlikte rekabeti sağlayacak şekilde akademik ilan vermekle de yükümlüdürler. Mevcut ilanda doktora mezuniyeti ve 15 yıl yükseköğretim kurumlarında çalışma deneyimi arandığından, bu kadroya mucize olmadığı takdirde yalnızca 1 (bir) kişi başvurabilecektir.

Kendi kendine yarışan bir adayın başarısının ne derece yüksek olduğunu ölçmekte haliyle imkansızdır.

Bu sebeple, üniversitelerin tecrübe sürelerinde başvuran aday sayısını arttırmak bakımından makul yıllar belirlemeleri, ilave olarak YÖK tarafından öğretim görevlisi kadrolarında aranacak deneyim şartıyla ilgili yönetmelikte bir üst sınır çizilmesinin ilanlardaki rekabeti ve adaleti sağlamak açısından faydalı olacaktır.

MEMURLAR.NET

EĞİTİM BÜLTENİ SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #